Velkommen til Loge nr. 52 Catena
 

 

 
 

Overmester og embedsmenn ønsker velkommen til høstsemesteret 2019.

                      La oss forsøke å gjøre alvor av ordene 

                                 MØT SÅ OFTE DU KAN !

             og ta gjerne meden bror vi ikke har sett på en stund. 

                                         Kjell S. Skivik
                                               OM

 

                     

Er du ikke medlem? Du kan gjerne bli med

på informasjonsmøte for å få vite mer. Ta

kontakt med Kjell Sigve Skivik 917 05 358  eller

Ole Kristian Nilsen 906 49 316 for  informasjon.

 ....................................                        

Norges eldste Odd Fellow loge,Norvegia 1 har laget denne videoen som i korte trekk forteller hva Odd Fellow står for,og kan tilby sine medlemmer.

https://www.facebook.com/111674676876584/videos/532104400894308/