Høst-termin 2019 / Vår-termin 2020

                      
Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker velkommen til et nytt Leir år.
 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Svanes 

HP