Loge nr. 152 Fjære har sine møter i Jørgen Bangs gate 5, 4876 Grimstad.  Vi har normalt møter den 2. og 4. mandag i månedene september til mai.  Vi ønsker at besøkende brødre melder seg på ettermøtene grunnet bespisningen.  Våre møter starter i O grad.

 

Høsten 2019

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker medlemmene

velkommen til høstens møter.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Geir Hovind

Overmester