Velkommen til Rebekkaaleir 14. Hera

Kjære matriarker!

Hovedmatriark og embedskollegiet

ønsker alle matriarker  velkommen til

høstens leirslagninger.

 

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Trine Waaler Kvernstad

HM