Høst  2019 - Vinter/Vår 2020

Kjære brødre
 OM og øvrige medlemmer av embedskollegiet ønsker alle brødrene vel møtt til våre møter.

Høstterminen blir viktig for logens fremtid.

Nyvalgte embedsmenn skal virke fra høsten 2019   sammen med utnevnte embedsmenn.

Valgte og utnevnte nevnder skal starte sitt arbeid til beste for logen og dens medlemmer.
OM ønsker godt oppmøte og ikke minst at alle deltar på våre ettermøter.
Legg dato for logemøtene i din kalender, så er det enklere å planlegge.
Se dere godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge. Tenk også på dem du tror kan bringe vårt budskap til andre som måtte være interessert.
  

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 


Øyvin Ringerike 

Overmester