• Navnet Ad Astra betyr mot stjernene. Loge nr. 49 Ad Astra har møter i Ordenshuset på Kongsvinger 2. og 4. torsdag i måneden unntatt i perioden Juni - August.