LEIRSLAGNING, 27.09.2018 - fellesmøte med Leir nr.8 Agder.

50 matriarker fra Leir nr.22 Viljen tok veien til Kristiansand med felles buss for å overvære dette møtet.
Logehuset i Festningsgaten 2 var fylt til randen - i garderoben - i salongen - i logesalen - og i spisesalen.
Bussen, som startet i Risør, var noe forsinket etter flere stopp underveis, og det tok sin tid "å sjekke inn" 50 damer. Noe senere enn planlagt kunne Festleiren starte. - En flott opplevelse: - ord til hjertet og vakker musikk...
I salongen ventet det så en liten forfriskning før vi alle fant plass ved festpyntede bord i spisesalen. 
Under vakre, skinnende prismekroner gikk praten livlig mens vi fikk servert Hovedrett: Brosme med brunet soyasmør, strimlede grønnsaker og onvsstekte poteter og Dessert: Karamellpudding og kaffe.
DepHM Britt Eili Lykkås ledet taffelet på en mesterlig måte. HM Ingunn Andersen, 22 Viljen, holdt en fin tale og overrakte blomster til HM Randi Gravdahl Sørensen, 8 Agder. HM Randi Gravdahl Sørensen ga på sin side gode ord tilbake og overrakte et eksemplar av Leir nr.8 Agder's historie til vår HM. Her kan man bl.a. lese om prosessen rundt oppstarten av Leir nr.22 Viljen i Arendal, Aust-Agder, i 2005.
Matriarkene Else Salvesen og Wenche Nilsen, forfattere av Leir nr.22 Viljen's historie, overrakte vertskapet et rykende ferskt eksemplar av denne.
Matriarkene ble underholdt med vakker sang og musikk av matr. Wenche Hunsbeth Svindland akkompagnert av sin pianist.
Dep HM Ingebjørg Wickstrøm, 22 Viljen, hadde fødselsdag denne dagen og sa i sin takk-for-maten-tale at hun hadde en fortreffelig feiring av dagen sin. Hun hyllet sunnheten i det å spise fisk, og takket for et velsmakende måltid. Kjøkkenpersonalet fikk en rose hver som påskjønnelse for arbeidet de hadde utført.
Leir nr.22 Viljen ble takket for besøket, og det var allmenn enighet om at vi vil fortsette å opprettholde kontakt med vår Moderleir i sør.
Dette hadde vært en STOR kveld!
En varm takk til Leir nr.8 Agder for den gode mottagelsen vi fikk og for arrangering av en minnerik Festleir!
Bussen startet retur kl.22.30, og de matriarker som kom lengst østfra var hjemme da klokken nærmet seg 01.00....

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

-------------------------------------------------------------------------

God start for nytt leirår!

Torsdag 6.9.2018 ble 7 matriarker opphøyet i Barmhjertighetens Grad.

75 matriarker møtte til høstens første leirslagning. Det er veldig bra, og vitner om en høy trivsel i Leir 22 Viljen. Så har vi da også et embedskollegium som arbeider svært godt under ledelse av HM Ingunn Andersen. Vi ser også gode resultater av Stor Marsjalls instruksjon tidligere i år. Kveldens skuespillere oppviste et engasjement og innlevelse i sine roller som ga oss en ny opplevelse. Ingen tvil om hvilket budskap som her ble fremført!

Else Byholt


7 nye matriarker av Barmhjertighetens Grad.
F.v.: Ruth Aas, Anlaug Thorsen, Aud Angelstad, Torunn Sandsdalen, Bjørg Gundersen, Anne Gunn Stensrud og Aina Goggsbo
Foto: Else Byholt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Storlogemøtet 2018

Sundvolden Hotel – et av Norges mest tradisjonsrike hotell – beliggende i vakre omgivelser ved Tyrifjorden, var rammen for det 24. ordinære Storlogemøtet avholdt 8.-10. juni.

Nærmere 200 personer møttes; valgte og utnevnte Storembedsmenn, 2 Storrepr. fra hvert Odd Fellow og Rebekka distrikt, Eks valgte Storembedsmenn og 14 utenlandske gjester.
Det offisielle møtet startet på fredagen med rituell åpning. Men først måtte logesalen innvies, det var en flott seremoni ledet av Stor Sire Morten Buan. Deretter var det rituell åpning av Storlogemøtet, hvoretter forhandlingene startet og ble avsluttet med valg på nye Storembedsmenn, 7 i tallet. Det ble gjenvalg på Stor Sire, OF Dep. Stor Sire og begge Stor Skattmesterne. Så blir det nye ansikter å finne i embedene R Dep. Stor Sire og begge Stor Sekretærer. Alle er godt presentert i DTK nr 2/18. For oss fra Agder var det særlig hyggelig at Selle Marie Horntvedt fra Kristiansand blir vår nye R Dep SS. Vi kjenner henne som en meget dyktig søster, og vi ser frem til et godt samarbeid med henne. Dette sagt uten forkleinelse for avgåtte Dep. SS Toril G. Skougaard som har vært en inspirator, veileder og svært god støtte for vårt Rebekkadistrikt.
Lørdagen gikk med til bl.a. gjennomgang av medlemsutviklingen v/Spes. Dep. SS,  Trivselsundersøkelsen 2018 v/ DSS Espen Ruud, og langtidsplanen 2018-2022 v/Stor Sire. Vi fikk også en orientering av Stor Sire om 200 års jubileet. Redningsskøyta «Odd Fellow III» skal døpes i Oslo 26. april 2019, deretter legger den ut på signingsferd langs kysten før den går inn i operasjonell virksomhet med å redde liv. Et av stoppestedene blir Arendal, dato beregnet til 15. mai. Da har vi en jobb å gjøre med å skape blest om Redningsselskapet og Odd Fellow!
Det tilligger også Storlogemøtene å behandle og stemme over innkomne forslag til endringer i vårt lovverk. Det forelå forslag til endringer for Lov for Storlogen, Lov for Leire og Lov for loger. Oppdaterte lover, forskrifter og sirkulærer vil foreligge i løpet av oktober. De vil da være tilgjengelige på nett for alle medlemmer.
På søndagen fikk vi en god presentasjon av NOFA gjennom 7 år v/ Sekr. Odd Gulbrandsen. Videre informerte Stor Sire Morten Buan om prosjektet Den Gode Overmester som fra høsten av skal utvides til å omfatte 40-50 loger. Her kan nevnes at 2 Rebekkaloger i Distrikt 22 Aust-Agder er kommet med; 93 Kaprifol og 104 Måken. Dagen ble avsluttet med installasjon av nyvalgte Storembedsmenn og tildeling av Erkjentlighetstegn til en rekke Storembedsmenn.
For de fleste deltagere var Storlogemøtet 2018 en førstegangsopplevelse, så også for hele Aust-Agderbenken. Det ble et godt møte, hyggelig og nyttig. Nye bekjentskaper, gode samtaler. Og det var varmt, veldig varmt, slik det meste har vært denne sommeren.

Else Byholt


Delegater til Storlogemøtet fra Distrikt 22:  
Fra v.: DSS Aage Munch-Olsen, DSS Else Byholt, SR Jan Petter Røinaas (Torungen), SR Emmy van der Zalm (Fortuna), SR Helge Haldorsen (Gabriel Scott) og SR Ingunn Andersen (Måken).
FOTO: Arne Glomdal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruksjon i Leir 22 Viljen, lørdag 24.februar 2018.

Rebekkaleir 22 Viljen i Distrikt 22 Aust-Agder fylte 13 år i mars. Og som 13-åringer flest har man i løpet av livet lagt seg til noen vaner – og kanskje også noen uvaner. Tiden var derfor kommet til å få bekreftet om vi er på riktig spor, og å korrigere evt. feilskjær. Så kom de til oss fra Oslo både Dep. Stor Sire Toril G. Skougaard og Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen. Hele lørdag 24.2. ble viet instruksjon i alle leirens grader med leirens embedsmenn og aktører til stede. Str Stor Marsjall som en dyktig instruktør, vennlig og bestemt, med str Dep. Stor Sires kloke innspill fra sidelinjen. Spørsmålene var mange, og vi fikk ros, mild ris og mange gode råd. Ved dagens slutt var det klart at disse lørdagstimene var vel anvendt tid. Vi har mye å jobbe videre med. En hjertelig takk til alle som bidro til at dette ble en lærerik og hyggelig dag!

Else Byholt
DSS


Stor Marsjall Lill Kraft-Johnsen og Dep. Stor Sire Torill G. Skougaard 
Foto: Else Byholt

 

----------------------------------------------------------------------------------------


I leirslagningen 7.12.2017 gjestet DSS Selle Marie Horntvedt oss i Leir 22 Viljen.
Hun tildelte matriarkene Else Salvesen og Wenche Nilsen insigniet for medlemsskap i Nofa (Norsk Odd Fellow Akademi) for å skrive Leir 22 Viljens historie.


SR Else Salvesen, DSS Selle Marie Horntvedt, Eks OM Wenche Nilsen.
Foto: Else Byholt