• Det ble skapt mange gode minner, nye vennskap og gode relasjoner mellom søstrene fra våre loger i disse maidagene. Takk til våre svenske søstre for at de tok turen, og til våre egne søstre for all planlegging og arbeid som muliggjør en slik samling