Den 14. november 2018 ble fra venstre:
Grethe Lillevik, Karly Aronsen, Hilde Selvaag-Nyhagen og Annelise Jentoft
innviet i vår loge.
Vi ønsker dem hjertelig velkommen!