2018 - 2019

Foran fra v: Storrepr. Harda Jacobsen, OM Merete Moen, Eks OM Vigdis Jentoft
Bak fra v: Skattm. Inger Lise Bråttvik, Sekr. Lillian Bergstrøm, CM Liv Tverbakk, UM Vivi Ann Falch Myrlund
2017 - 2018
Foran fra v: Storrepr. Harda Jacobsen, OM Merete Moen, Eks OM Synnøve Oppegård
Bak fra v: CM Liv Tverbakk, Sekr. Lillian Bergstrøm, UM Frid Dalmo, Skattm. Inger Lise Bråttvik2016 - 2017

Foran fra v: Eks OM Synnøve Oppegård - OM Merete Moen - Storrep. Harda Jakobsen
Bak fra v: Sekr. Gunn Jørgensen - UM Frid Dalmo - SKM Inger Lise Brottvik - CM Solveig Voie.