LOSJE 72 ETERNA

Arbeidsgruppens plikter:

Arbeidsgruppen skal stå for dekkingen av bordene før møtene starter.

Dette er gruppeleders ansvar.

Sven O. Karlsen, Kåre Andersen og ellers frivillige pensjonister og de som har anledning hjelper til med å dekke bordene om formiddagen.

Privatnemdas Helge Jensen kontrollerer at dagens privatnevnd husker sitt ansvar og Kay Rune Larsen tar som vanlig i mot alle bestillinger, bestiller mat, og gir gruppeleder beskjed om hvor mange de skal dekke til.

De skal møte opp i god tid før møtene, slik at det kan bli traktet kaffe til ettermøtet og gjøre klart til eventuell servering. (Gruppeleder vil få utdelt nøkler.)

På ettermøtet skal disse stå for serveringen der ikke annen serveringshjelp er leid inn, eller at vi har hjelp til dette fra annen loge.

Baren skal betjenes, og en skal foreta salg av drikke.

Etter servering skal arbeidsgruppen rydde opp, skylle bestikk og service og sette det på disken slik at husfar kan få det vasket neste dag.

Baren skal ryddes, drikke settes på plass i de skap der de hører hjemme. Øl og mineralvann som ikke er solgt, pluss tomgods skal (bæres opp i garderoben og) plasseres i vårt skap. Sangbøker skal bæres ned i kjeller og plasseres i vårt arkivskap. Kjøkkenet skal ryddes, og en skal se til at det ikke står noe igjen i spisesal, eller i salong.

Alle lys skal slukkes før en forlaterlokalene, og en skal se til at alle dører er lukket og låst, dette gjelder spesielt de dører som fører ut til veranda hvor mange går ut for å ta seg en røyk samt bakinngang til kjøkken.

 

Jeg vil også be alle brødre om å sette seg inn i nevndmedlemmers plikter og rettigheter.

Med vennlig hilsen i V. K. og S.

Georg Andreas Svindland/Kay Rune Larsen