15. januar 1782: Thomas Wildey blir født i London.
13. februar 1819: Første annonse i «The Baltomore American»
26. april 1819: «Washington Lodge No. 1» institueres i Baltimore og regnes som Ordenens stiftelsesdag.
23. mars 1823: Schuyler Colfax (initiativtaker til Rebekkainstitusjonen) blir født.
20. september 1851: Rebekkainstitusjonen stiftes.
13. februar 1965: «Eterna» institueres som loge nr. 72 i Norge.

Fødselsdager 2019
19. januar Egil Edvartsen 70 år
17. mars Sverre Kværne 85 år
23. mars Kåre E. Andersen 80 år
19. mai Egil Oluf Haneferd 75 år
27. juli Henry Vetås 70 år
30. juli Karl Otto Bjørnestøl 65 år
17. august Ole K. Klavenes 75 år
21. oktober Trond T. Andersen 80 år
23. desember Per Scott Karlsen 70 år
Veteraner 2019
02. mars Bjørn Frank Berntsen 25 år
14. september Sven Olaf Karlsen 25 år