Venneloger

Loge Nr 67 Castrum har venneloger i Sverige og Finland.
Loge Nr 116 Birka i Stockholm og Loge Nr 10 Sibbesborg i Sibbo
Vi besøker hverandre i pinsehelgen annet hvert  år, omvekslende i Sverige, Finland og Norge.
Representanter fra de respektive loger bruker være tilstede ved embedsmannsinstallasjon og andre høytidsdager. Dessuten forekommer det personlige kontakter mellom familier som har knyttet vennskapsbånd gjennom vennelogesamarbeidet samt  mer offisielle kontakter.

Loge nr. 116 Birka

Loge nr. 10 Sibbesborg