På forhånd hadde Storrepr. Einar Berge ordnet med plass til telt og utstyr som blir brukt på «Arendals uka», nede på en av de mest strategiske plasser ved Oddensentret i Grimstad sentrum.

Jo, dette syntes embedsmennene i loge nr. 98 Henrik Ibsen var en veldig god ide. Storrepr. Einar Berge ble da omgående spurt om han kunne ta denne jobben, med å organisere dette og også å legge planer for hvordan det skulle gjennomføres.

Så er blidt gjort. Innledningsvis var det særdeles viktig å få lokal presseomtale og da kontaktet vi en journalist i lokalavisen, Grimstad Adressetidene, som var oppriktig interessert i logens arbeid og virke. Han hadde en reportasje om overrekkelse av en gavesjekk til Grimstad demensforening. Der fikk vi lagt inn noen ord om Odd Fellows virke og om at vi skulle ha «åpent hus» den 15. september.

OM i loge nr. 98 Henrik Ibsen, Harald Støyl, mottok en rekke meget positive henvendelser i lys av dette, noe som var svært hyggelig. Denne positive journalisten spurte om mangt og mye rundt Logenes virke og hvordan det er organisert osv. Det ble notert flittig opplysninger som kom fra Storrepr. Steinar Christoffersen, fra loge nr. 152 Fjære, bror Jan Oddbjørn Bakke fra Nevnd for utadvendt arbeid i 98 Henrik Ibsen og OM Harald Støyl fra loge nr. 98 Henrik Ibsen. Det ble full omvisning i logehuset med dertil foto av logesalen, spisesalen nede og salongene oppe. Det blir da tydeliggjort at vi skulle ha «åpent hus» lørdag den 15. september og at alle som hadde lyst kan komme for å se og høre om Odd Fellow Ordenen og logene i Grimstad. Dette stoffet brukte da journalisten i avisen til en fin dobbeltsides reportasje (PDF, 300KB) noen dager før lørdagen.

Einar Berge hadde også kontaktet Redningsselskapet, slik at de kom med båt og mannskap for å
informere om deres virksomhet, samarbeide med Odd Fellow om ny redningsskøyte

Loge nr. 127 Gabriel Scott hadde også besøk av Lillesandsposten og da ble det et flott to-siders stykke i den avisen også, i forkant av arrangementet.

I tillegg ble det satt inn avertissement i lørdagsavisen om at alle som ønsker å besøke logehuset er hjertelig velkommen og at det, i tillegg til informasjon og omvisning, blir servert kaffe og vafler.

Det ble lagt kjøreplan for arbeidsoppgavene, alt fra vaffel-steking til å stå i teltet for å sende opp folk
fra handlegaten til Logehuset, som for anledningen til og med hadde fått helt nytt opplysningsskilt på
veggen, som det stod: » Åpent Logehus fra 11:00 – 15:00». (Flott skilt!)
Værgudene var også meget gavmilde denne lørdagen, med sol og klart flott vær. Kaffe kokt og vafler
stekt.

Logebrødre og Rebekka søstre kom det flere og flere av, ja, der ble riktig mange brødre og søstre,
også fra andre kanter av fylket. Praten gikk og stemningen var meget god. Man kunne høre det ble
snakket om spørsmål på tvers av Logene, om Logehuset, om prosjekter som ligger foran oss
vedrørende logearbeid osv. Dette ble virkelig en samlende og fin sammenkomst.

Av gjester som kom for å se og høre om Odd Fellow Logene og Redningsselskapet, så var det rundt
5 – 10 personer og det kan jo føre til noen nye medlemmer?
- Og vi fikk vist at vi ikke er så «mystiske» som noen trodde.

Jeg fikk en indikasjon på hva folk hadde fått med seg i lys av dette arrangementet, da jeg etter at vi
hadde ryddet og pakket måtte innom butikken, før jeg reiste hjem. Mens jeg gikk rundt i butikken, så
kom det en person bort til meg med et smil og sa: « - og dere som har hatt åpent logehus i dag!»
Da fikk jeg en riktig god følelse av at folk har sett, hørt og tenkt, at Odd Fellow Ordenen er en åpen og
menneskekjær organisasjon som ikke er lukket!

Som Overmester i 98 Henrik Ibsen vil jeg få takke:

- Storrepresentant Einar Berge
- ALLE som var med å bidra med arbeid og gjennomføring fra Logene:
- 104 Måken, 127 Gabriel Scott, 152 Fjære og 98 Henrik Ibsen!
- DSS Else Byholt
- DSS Inge Kongsbakk
- Eks DSS Åge Munch-Olsen
- OG IKKE MINST, - Redningsselskapets mannskaper som kom!

Takk for en minnerik dag alle sammen!

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Støyl
OM
Loge 98 Henrik Ibsen