Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.
Ordenen er avhengig av engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne landssaken. Mange loger er godt i gang, men skal vi komme i mål er vi avhengige av at alle følger lojalt opp om vårt mål.  Skal vi få Odd Fellow navnet på skøyta må Ordenen bidra med minst 60 % av kostnaden som utgjør vel kr 25 millioner. Vi har som mål å samle inn mest mulig innen utgangen av 2018.

Innsamlingen så langt
Vi overleverte en sjekk på NOK 12.500.000,- på Storlogemøtet i juni 2018. Det er i tillegg kommet inn ca 3.500.000,- på landssakskontoen. Så langt er det samlet inn 16 millioner. Det gjenstår vel 9 millioner.
Husk at det er konkurranse på gang – hvilken loge klarer å innbetale mest pr. medlem. Her vanker det flott premie ved innsamlingens slutt. Pr i dag leder Odd Fellow loge nr. 68 Landego. De har innbetalt 247% av målet sitt. Som en god nummer to er Rebekkaloge nr. 63 Sinceritas med sine 208% innbetalt.
I den forbindelse vet vi at enhetene nå totalt sitter på store pengebeløp. Redningsskøyta er i full produksjon, og for å vise RS at vi kan klare å nå vårt mål om NOK 25 mill, setter vi pris på om dere foretar en overføring i løpet av høsten. Det er ikke meningen at enhetene skal bli sittende på beløp gjennom hele innsamlingsperioden.

Skattefradrag.
Husk at alle beløp på kr. 500 eller mer gir mulighet for skattefradrag. Dette registreres direkte i regnskapsprogrammet av Skattmester. Frist for innsendelse av skattefradragsmidler er som tidligere meldt 1. desember. Detaljert brukerveiledning ligger i focus på brukertips.

PINS
Ifm landssaken er det utarbeidet PINS som kan selges og gi en ekstra inntekt. Disse har blitt kjempepopulære. Allerede er 30.000 solgt!! Med en fortjeneste på kr 93,- pr. stk. kan dette hjelpe logen til å yte utover sitt gitte mål om kr 1.000 pr. medlem. Pinsen kan bæres av hvem som helst, så lenge de måtte ønske. På logeantrekk kan den bæres i landssaksperioden..
Pins skal selges for kr 100,- og bestilles hos:  helle@oddfellow.no (kr. 7,- pr. stk. - minimum 50 stk.)

Vedlagt (XLSX, 49KB)er en kjempefin oversikt over hvor mye den enkelte loge har innbetalt, hvor mye som gjenstår samt distriktsoversikt!! Excelarket har en «arbeidsbok» for brødre, og en for «søstre».

Vedlagt (XLSX, 38KB)er også en oversikt over hvilke loger som har bestilt hvor mange pins.

Bidrag til Odd Fellow Ordenen via enhetene– landssakskontonummer 1203 43 05313