De to møtelederne, Sissel Idland og Per Einar Roaldsen, ønsket velkommen til Stavanger.
Spesielt ble Br Stor Morten Buan ønsket velkommen med blomster og en bok av Kolbein Falkeid.
Br Stor Sire deretter velkommen til Akademiets symposium. Han fokuserte på årets tema «Verdier i vår tid».
Etter kulturinnslag fra Kulturskolen, var det varaordfører Bjørg Tysdal Moe som ønsket velkommen til byen Stavanger.
Dagens første «samtale» har temaet «Respekt», og er mellom forfatter Thorvald Steen, forfatter Elin Svenneby og Anne Grosvold.