Internasjonalt står Norden sterkt,  med solid utbredelse i Finland, Sverige, Danmark og Island.
I Europa ellers er det mer spredte loger å finne, men både Nederland, Tyskland  og Sveits har godt organiserte Odd Fellow loger. Veksten ser også ut til å komme i land som Ukraina og Polen.
Italia er på gang, men har fremdeles beskjeden vekst.
På typiske feriesteder som i Spania, Gran Canaria og Thailand har vi foreninger som jobber som utplasserte Odd Fellow Foreninger.

I USA finnes det en mengde loger og selvsagt er du også velkommen til Manchester Unity lodges i England.